ANBI Status

Future Hope is een stichting met een ANBI status (RSIN/fiscaal ANBI nummer 805419524). Dit betekent dat eenmalige en periodieke donaties aan Future Hope Nederland deels aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte

Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst: Een periodieke gift laten vastleggen (belastingdienst.nl)

Standaard formulieren Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen

Standaard forumilieren 2021

Standaard formulieren 2022

Of neem gerust contact met ons op: roel.linn@futurehope.net